Info Hjelp og Tips Info Helgeland
lokalinfo.no
Info Publisher - Spørsmål Og Svar
Drift | Redigering | Linker og menyer | Bilder | InfoAdmin

Det beste tipset: Skriv kort! Det er viktigere å komme seg på nett med kort og nyttig informasjon enn aldri å bli ferdig. De fleste har arbeidsdagen fylt med oppgaver, så det kan bli liten tid til å legge ut - og til å lese websider. Kort og enkel informasjon blir lest først. Mer utfyllende stoff kan legges ut etterhvert.

Drift

Jeg får ikke logget meg på Info Publisher?

Har du mistet passordet? Eller kanskje du har en nettløsning som ikke leveres med Info Publisher? Kontakt oss for mer info.

Kan flere bruke Info Publisher samtidig?
Flere kan redigere ulike filer på samme nettsted samtidig. Men flere kan ikke redigere samme fil samtidig. 

Må jeg installere Info Publisher på min PC?
Nei, Info Publisher kjøres på vår server. Det betyr at du kan redigere dine websider fra hvor som helst i verden. Men ta vare på passordet, og pass på at du ikke legger igjen spor av passordet på andres datamaskiner.

Jeg mangler meny og undersider?
Noen av våre nettløsninger leveres ikke med meny og undersider, men kan oppgraderes. Kontakt oss for mer info.

Hvordan legge ut flere undersider?
Ved standardmalene vil det følge med fem ekstra undersider med navn av typen underside_1.shtml. Hvis du har benyttet alle vedlagte undersider, kan vi hjelpe dere med å legge ut legge ut nye tomme undersider. I neste versjon av Info Publisher blir det mulig å legge ut flere undersider selv.

Hvordan ta backup?
Den som legger ut informasjon på nettet bør ta backup underveis av det som legges ut. Dette kan gjøres ved å ta opp websidene på normal måte (ikke i Info Publisher) og velge "Lagre som..." i Fil-menyen i nettleseren, da kan du lagre websidene på din lokale PC. Vi tar jevnlig backup av serveren, men vi kan ikke garantere at vi får med de siste endringene.

Redigering

Kan jeg ødelegge designet på websiden ved redigering?

Normalt vil du bare kunne redigere innholdet i spesielle områder på websiden, designet er låst. Men hvis det legges inn for lite eller for mye avstand i teksten, svært lange ord, eller for store bilder, kan det lett bli stygt. Men dette kan enkelt rettes opp etterpå.

Må alle felt fylles ut, eller kan tekst og bilder fjernes?
Tekst og bilder som det ikke er bruk for, kan fjernes. Bare slett alt i feltet, så forsvinner innholdet fra websiden.

Hvilken rekkefølge har feltene i Info Publisher?
Feltene i Info Publisher følger ikke alltid rekkefølgen slik som de vises på websiden. Feltene er gruppert i følgende rekkefølge: Tekst, webadresser, mailadresser, bilder.

Jeg har lagret i Info Publisher, men finner ikke igjen endringene på websiden?
Du må trykke knappen Oppdater/Refresh i nettleseren for å få hentet opp den siste versjonen av websiden. OBS: Er du oppkoblet mot Telenor, kan du få problemer med å få vist helt ferske Internett-sider, selv om du trykker oppdater i nettleseren. Dette pga av en feil i standardsettinger hos Telenor. Ta dette opp med Telenor. Vi har løst problemet ved å kjøre med såkalt proxy i våre oppkoblinger.

Må jeg legge inn linjeskift i teksten?
Normalt skal teksten skrives inn uten å trykke linjeskift (returtast), teksten vil justere seg automatisk etter plassen den tildeles på websiden. Men hvis du ønsker å overstyre dette, legg inn linjeskift der du ønsker linjedeling.

Hvordan lage overskrifter?
Større skrifttyper som kan benyttes til overskrifter e.l., lages ved å sette inn disse tegnkodene (hakeparantes) foran og bak tekst som skal utheves, slik:

   [liten overskrift]
   [[normal overskrift]
   [[[stor overskrift]

Hvordan lage fet skrift?
I spesielle tilfeller kan man ha behov for å utheve bare deler av teksten. Men for å være sikre på at skrifttype og størrelse ikke endrer seg, så bør følgende HTML-kode benyttes foran og bak teksten:

   <b>uthevet skrift</b>

Hvordan lage avsnitt i teksten?
Nytt avsnitt markeres ved å legge inn en tom linje mellom avsnittene. Men hvis man ikke ønsker så mye luft i teksten, kan nytt avsnitt markeres ved å begynne det nye avsnittet med f.eks. tre mellomrom fremst på første linje. I så fall benyttes ikke tom linje mellom avsnittene.

Hva gjør jeg med for lange ord?
Nettleserne (Explorer o.l.) kan ikke dele ord automatisk. Dermed kan lange ord skape problemer der man har liten plass, f.eks. i marger og menyer. Teksten kan lett bli uryddig med mye luft, eller ordet blir rett og slett for langt. For å unngå dette kan man sette inn et vanlig bindestrek i ordet, da blir ordet fordelt på to linjer.

Men det aller beste er å sette inn ett eller flere usynlige bindestrek i ordet. Ordet blir da delt automatisk ved behov, men bindestreken forsvinner hvis ordet ikke blir delt. Usynlig bindestrek er tegnkode 173, dette kan legges inn på ønsket plass ved å holde nede Alt-tasten og trykke 0173 på det numeriske tastaturet.

Hvordan hindrer jeg deling av tekst?
Normalt linjedeles tekst mellom ord. Hvis man ønsker å hindre at bestemte uttrykk ikke blir fordelt på to linjer, kan man bytte ut vanlige mellomrom med mellomrom som ikke kan deles. Dette gjøres ved å taste inn tegnkode 160 slik: Hold nede Alt-tasten og trykke 0160 på det numeriske tastaturet.

Hvordan legge inn spesialtegn?
Punkt-tegnet • kan legges inn ved å holde nede Alt-tasten og trykke 0149 på det numeriske tastaturet. Tegnene { [ ] } ligger på tastene 7 8 9 0, hold nede tasten Alt Gr og trykk en av tastene.

Kan jeg legge inn HTML-kode?
Det er fullt mulig å legge inn HTML-kode i tekstfelt for å få til spesiell design. Men hvis man ikke har kunnskap om HTML-koding, er det stor risiko for å "grise" til websiden.

Hvordan få plass til firmanavnet på toppen?
Normalt bør hovedtittelen på toppen ikke gå over flere linjer. Hvis firmanavnet likevel blir for langt for å hindre linjedeling, ta kontakt med oss og vi legger inn en mindre skrifttype på toppen. Det er også mulig å legge inn firmanavnet som en logo. Vi anbefaler at det er bruksnavnet til virksomheten som legges inn på toppen, derfor benyttes det ikke AS eller lignende betegnelser i hovedtittelen, dette kan benyttes nederst på websiden under mer formell kontaktinfo.

Teksten ser rotete ut?
Hvis du synes at teksten du har lagt inn ser rotete ut, kan det hende at teksten inneholder linjedelingstegn. Dermed mister teksten den automatiske flyten. Dette fikses ved å redigere vekk linjedelingen og legge inn mellomromstegn. Også for få eller for mange tomme linjer kan gjøre teksten mindre lesbar.

Hvordan endre bakgrunn på websiden - farger og mønster?
Inntil videre vil vi hjelpe dere med å endre dette.

Linker og menyer

Hvordan legge inn linker?

Linker til andre websider kan legges inn hvor som helst i teksten. Dette gjøres med følgende klammeparantes-koder:

   {tittel}{link}

Parameteren tittel er linkvalget som vises for brukeren, link er webadressen til siden som skal linkes opp. Når webadressen peker på et annet nettsted, må linken begynne med http://

Hvordan legge inn epost-linker?
Klikkbare epost-adresser kan legges inn hvor som helst i teksten. Dette gjøres med følgende klammeparantes-koder:

   {tittel}{mailto:epost}

Parameteren tittel er epostvalget som vises for brukeren, epost er epostadressen som skal linkes opp.

Hvordan gi linken egenskaper?
Om ønskelig kan en link gis spesielle egenskaper, f.eks. HTML-kodene class og title. For de som kjenner HTML, kan standard HTML-koder legges inn under egenskaper slik:

   {tittel}{link}{egenskaper}

Egenskaper kan f.eks. være:

   class="stil" title="info"

der parameteren stil må være en forhåndsdefinert stil, og info er hjelpetekst som vises når brukeren beveger musa over linken.

Hvordan redigere linksamlinger?
Redigering av linksamlinger (f.eks. nyttige linker) er enkel hvis hver link avsluttes med et komma. NB: Den siste linken skal ikke ha komma.  Da vil linkene komme en og en på hver linje i Info Publisher, slik:

   {Tittel1}{link1},
   {Tittel2}{link2},
   {Tittel3}{link3}

På selve websiden vil de komme etter hverandre slik:

   Tittel1, Tittel2, Tittel3

Hvordan redigere menyer?
I standardmalen ligger hovedmenyen i filen topp_meny.txt. Menyen er en spesiell linksamling som benytter spesialtegnet | for å skille mellom menyvalgene istedenfor komma. NB: Den siste menyvalget skal ikke ha menyskilletegn. Menyvalgene er som regel linker til undersider. Menyvalgene vil komme en og en på hver linje i Info Publisher, slik:

   {Valg1}{underside_1.shtml}{class="ih_link_meny"} |
   {Valg2}{underside_2.shtml}{class="ih_link_meny"} |
   {Valg3}{underside_3.shtml}{class="ih_link_meny"}

På selve websiden vil menyvalgene komme etter hverandre slik:

   Valg1 | Valg2 | Valg3

Hvis du utelater menyskilletegnet | vil menyen fortsette på en ny linje.

Jeg får ikke plass til alle menyvalg på en linje?
Et tips er å forkorte ord og uttrykk, eller å bruke lignende, men kortere ord. Men har du litt for mange menyvalg, del opp menyen over flere linjer med en tematittel fremst på linjen. Se ovenfor hvordan du lager ekstra menylinjer. Slik kan menyen se ut:

   Admin: Ordfører | Kommunestyre | Formannskap | Rådmann
   Avdelinger: Helse | Teknisk | Miljø | Landbruk

Hvordan legge inn bokmerker i teksten?
Du kan legge inn bokmerker i teksten som gjør det mulig å hoppe dit fra et menyvalg eller en link. Bokmerkene er usynlig på websiden, her er webkoden (HTML) som legges inn på valgfri plass i en tekst::

   <a name="bokmerkenavn">

Parameteren bokmerkenavn er navnet på selve bokmerket, det velger du selv. I et menyvalg eller en link blir linken til bokmerket slik: #bokmerkenavn

Bilder

Hvordan overføre bilder og logoer til nettstedet?

De som har domene har også fått FTP-tilgang med mulighet til å overføre selv. I neste versjon av Info Publisher blir det mulig å overføre bilder på en enkel måte uten spesielle verktøy. Inntil videre vil vi hjelpe dere med dette.

Hvilket filformat og størrelse skal bildene ha?
Billedfiler skal være av typen .jpg - logoer med litt ren grafikk kan være av typen .gif. Bildene må skaleres ned til rett størrelse i antall pixler, dette gjøres i et billedredigeringsprogram. Maks størrelse (bredde) for de enkelte bildene er som regel angitt i våre maler. For å unngå "stygge" websider, er det viktig å holde seg innenfor maksbredden, mens høyden er meget fleksibel. I standardmalene som leveres fra oss, benyttes vanligvis ikke bilder bredere enn 240 pixler.

Hvordan plassere et bilde på en tilfeldig plass i en tekst?
Normalt legges bildene ut på faste plasser på websiden. Men hvis du ønsker å gå utenom dette, kan bilder legges inn i en tekst på en tilfeldig plass. Teksten vil flyte rundt bildet, slik det gjøres i vanlige avis- og magasinartikler. Bildet blir lagt på venstre eller høyre side av teksten.

Dette er litt for viderekommende, men gjøres ved å kopiere følgende webkode (HTML) og legge den inn i teksten der du ønsker at bildet skal legges ut:

   <img src="filnavn" border="0" align="right" hspace="2" vspace="2">

Parameteren filnavn er navnet på billedfilen. Parameteren right (høyre) kan byttes ut med left (venstre) hvis man ønsker at bildet skal legge seg på venstre side av teksten.

Kan bilder fra andre nettsteder linkes inn?
Bilder og logoer som ligger på andre nettsteder kan linkes inn i billedfeltene, da må hele nettadressen til bildet legges inn. Viktig: Dette forutsetter at man har tillatelse til å benytte bildet, og at det ikke er for stort. Det er også en risiko for at nettadressen til bildet vil endre seg når det gjøres større endringer på det opprinnelige nettstedet.