Mer om penger

Når man har en god jobb og mister denne gode jobben kan det gå hardt innover en person. Det koster mye mentalt å miste noe man føler at man har mestret. Er du en mann eller dame som virkelig har driv og trives med det du gjør kan det fort bli veldig tøft å bli satt på sidelinjen. Vitenskapen viser at det største tapet ved oppsigelse eller på andre måter tap av erverv ikke er pengene, men det sosiale og følelsen av å være en del av et samfunn. Denne samfunnsfølelsen er veldig viktig internt og ekstern. Det er viktig for deg som person og det er veldig viktig for deg som en del av din familie. Man skal ikke se bort i fra viktigheten av å komme seg opp om morgenen, ta på seg klær som gir en følelsen av at man betyr noe for noen, for deretter å komme hjem etter endt dag til familien.